Underhåll

Definition av underhåll brukar formuleras på detta sätt:

”All verksamhet som syftar till att vidmakthålla en utrustning eller att återföra den till sådant tillstånd att planerad drift kan ske ostört”

Våra konsulter har gedigna kunskaper om förebyggande underhåll samt planerat och oplanerat avhjälpande underhåll. Act Competence´s konsulter har förståelse för det kompletta underhållsarbetets betydelse för driftsäkerheten som en viktig faktor för ett företags konkurrenskraft.

Kontakta oss

8 + 13 =