Produktutveckling

Kompetens inom produktutveckling innebär kunskaper om produktutvecklingsprinciper och processer. Våra konsulter fokus ligger på kundtillfredsställelse avseende produktens egenskaper och pris samt samverkan inom företaget och underleverantörerna.

Kontakta oss

1 + 3 =