Produktutveckling

Kompetens inom produktutveckling innebär kunskaper om produktutvecklingsprinciper och processer. Våra konsulter fokus ligger på kundtillfredsställelse avseende produktens egenskaper och pris samt samverkan inom företaget och underleverantörerna.

Kontakta oss

3 + 4 =