Logistik

Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden från råvara till slutkund och är idag en viktig del av företagets strategi för konkurrenskraft och lönsamhet. Logistik kräver en helhetssyn där man vill ha en så låg totalkostnad som möjligt.

Act Competence erbjuder både erfarna konsulter och utbildningar inom logistik och dess kringområden.

Kontakta oss

9 + 15 =