LEAN

Lean är ett konsekvent sätt att tänka med fokus på total kundtillfredsställelse och att eliminera förluster och slöseri.

Enkelt uttryckt:
Vad är värde för kunden?
Hur eliminerar vi förluster och slöserier?

Flera av våra konsulter är specialiserad inom området och har lång erfarenhet. Vi erbjuder teoretisk/praktisk introduktion i ämnet till avancerade breda utbildningar där de olika verktygen och filosofin inom leankonceptet gås igenom.

Kontakta oss

15 + 4 =