Kvalitet/ Kvalitetsledning

Att jobba med kvalitet innebär att man måste få företagsledningens engagemang, sätta kunden i centrum extern som intern ,basera beslut på fakta och att låta alla vara delaktiga.

Kvalitetssystemet är ett ramverk som skapar ordning och reda genom att styra organisationens arbetssätt och uttrycker ett gemensamt synsätt samt ger klara riktlinjer för verksamheten.

Act competence har konsulter inom området med vana att jobba globalt i stora bolag samt sitta som referenser i olika ledningsgrupper.

Kontakta oss

5 + 9 =