Mats Johansson – CV

mats-johansson-250x300

RESUMÉ

Projektledare inom kvalitet, produktutveckling och eftermarknad. Arbetat med CM, VU, TQM, BPM. Rapporterat mot företagsledningar hos bla Volvo AB, Wärtsilä mfl. Har som ansvarig byggt upp ett Process Management program för att effektivisera och konsolidera Volvo Bussars globala verksamhet. Deltagit i stora produktutvecklingsprojekt för lastbilar och bussar. Har lett ett antal förändringsprojekt mot eftermarknad och är van att leda och hålla i workshops samt utbilda andra.



UPPDRAGSERFARENHET

2015- Scania, Validation & Verification, Product Development
Test/projektingenjör YDVL. I uppdraget ingår tester avseende hållbarhet och tillförlitlighet på lastbilar och bussar. Utveckling av verksamheten enligt leanprinciper. Testerna utförs hos kunder och på testbanor. I arbetet ingår bland annat samordning av test, metodutveckling, kundbesök och workshops, felanmälan, revision, hantering av prototyper och produkter i uppföljningssystem, start- och slutrapporter, interrim rapporter, felsökning på fordon, inspektion, kundvård.

Verktyg: FRAS, Aros Work Station, Office

2014-2015 Volvo Global Trucks Technology, After Market Technology (AMT), Maintainability & Operational Excellence Management (MOEM)
Ledning av: globala processprojekt, kvalitetsförbättrande aktiviteter såsom Lean (Volvo Production System), ”Daily Team Leadership”, Utveckling och uppföljning kpi:er för AMT globalt samt vid behov initiera åtgärder.

2012-2013 Volvo Global Trucks Technology, After Market Technology, Product Support Systems (PSS)
Kvalitetschef PSS – innebärande ledning, koordinering och stöd av kvalitetsarbetet globalt PSS för att förbättra och bibehålla hög kundtillfredsställelse. Detta görs huvudsakligen genom proaktivt arbete för att säkra kvaliteten hos produkter och tjänster framtagna enligt IS-GDP. Driva och följa upp kvalitetsärenden (QJ). Representera PSS i kvalitetsärenden. Utveckla och följa upp kvalitets kpi:er och mätningar och vid behov initiera åtgärder.

2012- Wärtsilä, PowerTech
Wärtsilä är en världsedande leverantör av maskineri samt propulsions- och manöversystem för fartyg samt kraftgenerering för bl.a. olje- och gasindustrin.
Uppdraget består av; Förstudie för nytt globalt kvalitetsledningssystem Wärtsilä Industrial Organisation (WIO)/Wärtsilä PowerTech (WPT). Framtagning av förslag på program för genomgripande kvalitetsförbättringar, ny organisation för quality governance samt programorganisation och ny definition för Wärtsilä Management System. Samtligt beslutat i Wärtsilä Board of Management juni-2012. Sedan dess rådgivare kvalitet & projekt.

2003-2012 Volvo Bussar AB, Strategi & Global Manufacturing
Medlem av Strategy & Global Manufacturing ledningsgrupp.
Ansvarig för utveckling och ledning av process management-programmet för VBC globalt, rapporterande till Process Board med VD som ordförande. Ansvaret inkluderade också ägarskap av Volvo Bussars globala kvalitetsledningssystem och internrevisionsverksamheten. Process Management programmet innebar att sätta upp och leda det globala processutvecklingsprogrammet med fokus på att operationalisera strategin och globalisera m.h.a. processorientering i samarbete med processägare och processchefer. Arbetet innefattade programmets arkitektur, uppföljning av utvecklingen, utbilda organisationen, kommunikation, projektledning och koordinering med IT-projekt rapporterande till företagsledningen. Ägarskapet av Volvo Bussars kvalitetsledningssystem innebar att tillse att det uppfyllde ISO9001 samt implementera det globalt. Ägarskap av interna revisionsprogrammet innebar planering, genomförande och uppföljning av interna kvalitetsrevisioner och processrevisioner, rapporterande till Global Quality Board. På senare tid var jag även tillförordnad som ledningens representant i Volvogruppens Kvalitetsråd samt förberedde Ledningens Genomgång som utfördes av företagsledningen.

2001-2003 Volvo Bussar AB, Global Kvalitet
Chef kvatitetssäkring I större project för nya produkter i Finland, Polen och Säffle fabrikerna. Ansvarig för kvalitetssäkringsaktiviteter i projekt såsom projektsäkringsplan (PAP), riskanalyser, FMEA, DFA samt grindrevisor i komplett buss projekt.

Projektledare för implementering av Verksamhetssystem som ersatte det befintliga kvalitetsledningssystemet.
Projektledare för Volvo Bussars uppgradering av ISO9001:1994- till ISO9001:2000-certifiering.
Ägare av Volvo Bussars verksamhetssystem och medlem i VBC Quality Board med VD som ordförande. Placerad som kvalitetschef för ProduktUtvecklingsavdelningen. Planering, genomförande och uppföljning av interna kvalitetsrevisioner. Planering och genomförande av förändringsarbete (Change Management).
Facilitator för Volvo Bussars ledningsgrupps förbättringsarbete avseende ledningsprocessen.

1999-2001 Volvo Lastvagnar AB, Global Kvalitet
Ansvar för Volvo Lastvagnars globala kvalitetsledningssystem, medlem av Global Kvalitets ledningsgrupp, rapporterande till Global Kvalitetsdirektören.

Utveckling och implementering av globala kvalitetsinstruktioner för att harmonisera kvalitetssäkringsaktiviteter globalt. Förberedde Volvo Lastvagnar för implementering av sex sigma. Drev och utvecklade Verksamhetsutvecklingsprogram (VU) inom divisionen för Global Produktutveckling och Inköp. VU-konsult som stöd för samtliga förbättringsgrupper.

1996-1999 Volvo Lastvagnar AB, Komplett Vagn Division
Medlem av global processutveckling. Kvalitetsrepresentant för Komplett Vagn Divisionen. Komplett Vagn är ägare av kompletta lastbilens egenskaper, chassiutveckling, elutveckling, vagnspackning, projektledning av kompletta vagnar samt komplett vagnsprovning. Divisionen bestod av ca 350 personer i Göteborg.
Kvalitetsutveckling av divisionen mot Total Kvalitet (TQM), ISO9001:1994 certifiering. Ägare av interna revisionsprogrammet. Medlem av projektteam som ledde till att Volvo Lastvagnar erhöll Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) år 1998. Representant och support för globala produktutvecklingsprocessen (GDP) i globalt produktutvecklingsprojekts (med en budget på ca 3 miljarder SEK) ledningsgrupp.

Utveckling och genomförande av två-dagars utbildning i Volvo Lastvagnars globala produktutvecklingsprocess (GDP), utbildare av ”Chief Project Managers” (CPM) och projektledningsgrupper. Implementering av ”Lean Product Development”.

1994-1996 Volvo Lastvagnar AB, Komplett Vagn Division
Ansvarig för Komplett Vagn-divisionens dokumenterade kvalitetssystem och interna revisionssystem.

UTBILDNING

1994 Civilingenjör Maskin-Organisation

1994 Total Kvalitetsledning 20 p

KURSER

2006 Kommunikation & Ledarskap Dale Carnegie

ANSTÄLLNINGAR

2012 Act Competence AB, Management Konsult

2003 Volvo Bussar AB, Global Processutvecklingschef

2001 Volvo Bussar AB, Senior Quality Developer

1999 Volvo Lastvagnar AB, Global Kvalitetssystemchef

1996 Volvo Lastvagnar AB, Komplett Vagn, Kvalitetschef

1994 Volvo Lastvagnar AB, Komplett Vagn, Kvalitetssystem & Kvalitetsrevision

1985 Volvo Lastvagnar AB, Produktion, Montör

ALLMÄNKUNSKAPER / FÄRDIGHETER
 • Verksamhetsutveckling
 • Kvalitetsledning
 • Business Process Management
 • Kvalitetsrevision
 • Miljörevision
 • Kvalitetsverktyg
 • Projektledning
 • Projektsäkring
 • Körkort: B, C
 • MS Project
SPRÅK
 • Engelska – Modersmål (C2)
 • Svenska – Modersmål (C2)
 • Tyska – Grundläggande (A2)