Geometri/Granskning

Kompetens inom geometri och ritningsläsning innebär kunskaper om produkten och produktionsprocessens geometri med avseende på producerbarhet och kunskaper i
att tolka och utforma ritningar. Våra konsulter har gedigen erfarenhet att hjälpa kunden med att bla:

 

 • Beskriva struktur, sampassning och verifiering
 • Identifiera viktiga mått och toleranser med avseende på producerbarhet
 • Tolka och förklara uppbyggnaden av form och lägestoleranser
 • Tillämpa gällande ritregler för vyer, snitt och måttsättning
 • Tolka ytjämnhetskrav på ritning
 • Beräkningar.
 • Linjära toleranser (dimensions- och vinkelmått)
 • Passningssystem (enligt ISO och ASME)
 • Referenser (+ lokala referenser och lokala referenser i koordinatsystem)
 • Måttjämkning
 • Ytjämnhet

Kontakta oss

10 + 12 =