El/automation

Kompetens inom El/ automatiseringsteknik innebär grundläggande kunskaper inom olika sätt att automatisera samt mäta och beräkna elektriska storheter. Förmågan att söka och avhjälpa fel, kunskaper om säkerhetsfrågor och om bestämmelser samt standarder inom el/automationsområdet. Förmågan att praktiskt söka och avhjälpa fel med hjälp av scheman, ritningar, mätinstrument och övrig utrustning.

Act Competence´s konsulter har kunskapen att från pneumatiska lösningar till programmerbara PLC-system ge inblick i industrirobotars användningsområde och dess betydelse i olika tillverkningssystem för automatiserad produktion.

För att lyckas krävs kunskap i hur man integrerar olika utrustningar för att skapa ett modernt produktionssystem, kunskaper i hur man jämför nuvarande tillverkningsmetod med en eventuell automatisering map kostnader, flexibilitet och lönsamhet.

Kontakta oss

1 + 13 =